مــــــــرســـــانــــا گـــــــــلــــــــــیمــــــــرســـــانــــا گـــــــــلــــــــــی، تا این لحظه: 8 سال و 4 ماه و 21 روز سن داره
مهرساممهرسام، تا این لحظه: 3 سال و 7 ماه و 13 روز سن داره

خاطرات مرسانا و مهرسام در وب

یک زندگی کم است برای....

یک زندگی کم است برای آن‌که تمام شکل‌های دوستت دارم را  با تو در میان بگذارم می‌خواهم هر صبح که پنجره را باز می‌کنی آن درخت روبه‌رو من باشم فصل تازه من باشم آفتاب من باشم استکان چای من باشم و هر پرنده‌ای که نان از انگشتان تو می‌گیرد یک زندگی کم است برای شاعری که می‌خواهد در تمام جمله‌ها دوستت داشته باشد ...
5 مهر 1396

دست خدا

دعا می کنم در این شب زیر این سقف بلند روی دامان زمین هر کجا خسته و پر غصه شدی دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دستِ خدا باشد و بس شبتون آروم ...
4 مهر 1396